İsviçre 16 PT Kişilik Testi

Kişilik teorisine göre, kişilik özelliklerinizi dört faklı katagoriye göre inceliyoruz.Her katagori kendi içinde iki faklı karşıt uç barındırmaktadır.Bu dört katagoriye göre yapılan değerlendirmeye göre bunun anlamı:

 • Dışa Dönük (E) - İçine Kapanık(I)
 • Hissetme (S) ve Sezgi (N)
 • Düşünce (T) ve Duygu (F)
 • Yargılayan (J) ve Algılayan (P)

Karakter özelliklerinizi öğrenmek ister misiniz? Testlerimize katılın!


Her bir kişilik tipi içinden seçilmiş populer üyeler

Bir kişinin üstüne tıklayın, o kişi ile ilgili tüm açıklamaları ve kişilik özelliklerini görün.

 • ENFJ

  Barack Obama

 • ENFP

  Walt Disney

 • ENTJ

  Bill Gates

 • ENTP

  Robert Downey Jr

 • ESFJ

  Jessica Alba

 • ESFP

  Leonardo DiCaprio

 • ESTJ

  Uma Thurman

 • ESTP

  Madonna

 • INFJ

  Al Pacino

 • INFP

  Johnny Depp

 • INTJ

  Mark Zuckerberg

 • INTP

  Albert Einstein

 • ISFJ

  Bruce Willis

 • ISFP

  Brad Pitt

 • ISTJ

  Natalie Portman

 • ISTP

  Tom Cruise

bu fotoğraflar wikipedia.org'tan alınmıştır.

 

Dışa Dönüklük (E) - İçine Kapanıklık (I)

"Dışa Dönüklük-İçine Kapanıklık" boyutu öncelikle neye odaklandığınızı göstermektedir: Öncelikli olarak ya dış olaylara ya da iç olaylara odaklanırsınız.

Hissetme (S) ve Önsezi (N)

"Hissetme-Önsezi" boyutu bilgiyi alış şeklinizi anlatmaktadır: Bilgiyi ya saf mevcut gerçeklere dayanarak ya da biçimlerden, resimlerden ve fikirlerden alırsınız.

Düşünce (T) ve Duygu (F)

"Düşünce-Duygu boyutu kararları ne şekilde aldığınızı açıklamaktadır: Ya öncelikle mantık ve objektif analize dayalı kararlar almaktasınız ya da öncelikle sübjektif değerlendirmelerinize, değerlerinize ve duygularınıza dayalı kararlar almaktasınız.

Yargılama (J) ve Algılama (P)

"Yargılama-Algılama" boyutu kesin ve son değerlendirme ihtiyacınızı tanımlar: Ya kesinliği ve birşeyleri hızlı kategorilendirmeyi tercih etmektesiniz ya da macerayı ve birşeyleri açık bırakmayı tercih etmektesiniz.

 

Doğuştan olan güçlü ve zayıf yönler her bir kişilik tipi ile ilişkilidir. Kişilik tipinizi bildiğiniz zaman, bu doğuştan gelen güçlü yönlerin avantajlarından faydalanabilir ve zayıf yönlerinizi önemsizleştirebilirsiniz. Ek olarak, bir kariyer ya da partner seçerken bu bilgiyi kullanabilirsiniz.

Zorlukların Üstesinden Gelme

Eğer kişilik tipinizi biliyorsanız, hayatın zorlukları için kendinizi hazırlayabilirsiniz. Daha uygun ve etkili bir cevap gerektiren özel durumlarda, doğal davranışınızı değiştirmeyi öğrenebilirsiniz. Örneğin, eğer "düşünceli" biriyseniz ve ebeveynini kaybetmiş bir arkadaşınızı rahat ettirme durumunda kalırsanız, sadece mantık uygulamaktan ziyade "duygularınızı" da göstermeniz gerektiğinin farkına varırsınız. Aynı şekilde, eğer "düşünceli" biriyseniz ve önemli bir finansal karar almak durumunda kalırsanız, sadece sezgilerinize güvenmekten ziyade "düşünce" becerilerinizi de kullanmanız gerektiğinin farkına varırsınız.

Kişilik tipiniz nedeniyle uygunsuz davranışı haklı gösterme tuzağına asla düşmezsiniz. Eğer içe dönük iseniz, başkalarından kabaca uzak durmak yerine, onlarla iletişim kurarak kendinize meydan okumalısınız. Ve eğer dışa dönük biriyseniz, başkalarına baskın gelmek yerine onların konuşmalarına izin vererek kendinize meydan okumalısınız.

Ayrıca, başkalarının kişilik tipini, güçlü ve zayıf yönlerini bildiğinizde ve anladığınızda zorlukları azaltmış olursunuz.Örneğin, ESFJ (bakıcı) kişilik tipine sahip bir kişi tanıyorsanız, bu kişiyi eleştirmekten ziyade onu överek onunla en iyi şekilde anlaşabileceğinizi de bilirsiniz.

Görev, Kariyer ve Partner Seçimi

Eğer kişilik tipinizi biliyorsanız, kişiliğinize en çok uyan faaliyetleri, bir kariyeri ve bir partneri seçme şansınız daha yüksektir.

Örneğin, eğer bir şirkete başlarsanız ve siz sosyal (dışa dönük) ve maceracı (algılama) iseniz, bir yapısal (yargılama) kişiliğine sahip bir partner arayabilirsiniz. Partneriniz dışadönük veya içedönük olup olmadığı, sizin maceracı tarafınıza karşı tamamlayıcı bir kişiliğe veya bir dengeye sahip olması kadar önemli değildir.

Tamamlayıcı olmasına rağmen, zıt kişilik tiplerinin iletişimde ve kişilerin birbirlerini anlamasında güçlük yaratabileceğinin de bilincinde olmalısınız.