MV2G IQ Testi

 

Zeka nedir ve IQ nedir

Zeka ve IQ'nun Tanımı

Zekanın Tanımı: Zeka, zihnin muhakeme, planlama, problem çözme, somut düşünme, fikirleri idrak edebilme, dili kullanma ve öğrenme gibi birçok ilgili yeteneği kapsayan bir nitelik olarak tanımlayabiliriz.

Zeka, kişinin sahip olduğu bilgi birikimi veya uzmanlığı ile ilgili değildir; bilakis kişinin bilgiyi ve uzmanlığı ne kadar hızlı alabildiği ve aynı zamanda uzmanlık alanı olmayan görevleri ne kadar iyi yapabildiği ile ilgilidir.

IQ'nun Tanımı: IQ bir zeka ölçümüdür. IQ, nüfusun farklı insanları arasında zeka farklılıkları olduğunu varsayar, bir skor ile, kişinin nüfusun geri kalanına kıyasla ne kadar zeki olduğunu ifade eder.

Zekanın Değeri ve IQ Testlerinin Değeri

Zekanın bilişsel becerilerle ilgili olmadığı konusunda birçok iddia vardır, ve IQ testlerinin zekayı ölçmediği konusunda da birçok eleştiriler yapılmaktadır.

Aslında bu eleştiriler tamamen asılsız değildir. Zekanın açıkça tanımlanmadığı ve kolayca ölçülmediği doğrudur. Aksine, diğer insan ölçüleri (boy, kilo veya kas gücü) tanımlanabilir ve objektif olarak ölçülebilir.

Yine de, kitapta yer verildiği gibi, IQ ve zeka hakkında kesin ve tartışmasız ifadelerde bulunabiliriz, Çan Eğrisi:

 • İnsanoğluna göre farklılık gösteren, genel bir bilişsel beceri vardır.
 • Tüm standart akademik uygunluk testleri bu bilişsel becerileri bir dereceye kadar ölçmektedir, ama IQ testleri, açıkça bu amaç için tasarlanmıştır ve en doğru şekilde ölçmektedir.
 • IQ puanları insanın 'zeki' sözcüğünü kullanırken ifade ettikleri ile iyi bir şekilde örtüşmektedir.
 • Doğru şekilde tasarlanan ve yönetilen IQ testleri sosyal, ekonomik, etnik ve ırksal gruplara karşı önyargılı değildir.

Başarının Göstergesi olarak IQ

IQ testlerine karşı yapılan eleştiriler IQ'nun birçok alanda başarı göstergesi olarak kullanımına karşı olabilir.

Ne akademik başarı ne de iş başarısında kusursuz bir gösterge olmamasına rağmen, eleştirmenler bile IQ ve başarı arasında güçlü bir bağ olduğunu kabul etmektedirler.

IQ → Akademik Başarı

IQ testi, aslında öğrencilerin akademik başarılarının bir göstergesi olarak tasarlanmıştır. Ancak daha sonra 20. yüzyılda, kullanımı iş alanlarına da yayılmıştır.

Okuldaki başarıyı belirleyen diğer birçok faktör olduğu bi gerçek olsa da IQ'nun akademik başarı ile olan yüksek ilişkisi sürekli gösterilmektedir.

IQ → Mesleki Başarı

IQ işteki başarıyı tahmin edebilir. Bu nedenle iş adayların IQ'sunu ölçmek ve işe alım kararında IQ'larını hesaba katmak faydalı bir araçtır. Yine de, işyerinde IQ testi kullanımı akademik ortamda kullanımına göre daha tartışmalıdır.

Dünya çapında işverenlerin %50 sinden daha azı adayları değerlendirmek için IQ testi kullanmaktadır. Yine de, ülkeler arasında büyük fark vardır. Örneğin:

 • % 55 - Çin ve İspanya
 • % 30 - Hindistan ve Fransa
 • % 3 - ABD ve Almanya

Bilimsel araştırmaya göre, IQ testinin bir adayın gelecekteki iş hayatında kusursuz bir başarı göstergesi olmadığı ve iş hayatında başarının daha birçok faktörle ilgili olduğu bir gerçek olmasına rağmen IQ yine de hesaba katılmalıdır. Bunun nedeni, adayın IQ'sunun iş yerinde gelecek başarısı ile son derece ilişkili olmasıdır. Geçtiğimiz günlerde, araştırmacılar işe alımlarda çeşitli yöntemlerin geçerliliklerini karşılaştırmıştır: IQ testleri, yapısal olmayan mülakatlar, kişilik testleri ve biografi anketi.Sonuçların anlamı netti: iş hayatındaki başarının en iyi göstergesi IQ seviyesidir.

Schmidt ve Hunter'a göre " daha önce o alanda tecrübesi olmayan çalışanları işe almak için, gelecekteki performansın en geçerli göstergesi zekadır." IQ test puanları tüm mesleklerde performans ölçebilmektedir. Yüksek vasıflı işlerde (araştırma, yönetim) düşük IQ puanları yeterli performansa bir engel olarak görülürken minimal beceri gerektiren işlerde, atletik güç isteyen işlerde (kas gücü, hız, dayanıklılık, koordinasyon) performansı etkilemesi daha olasıdır.

Harvard Business Review'da yazdığı "Hiring for Executive Intelligence" adlı makalesinde Justin Menkes de IQ'nun faydasını desteklemektedir. Menkes'in konu hakkındaki ifadesi:"Çok gerçek eksikliklerine rağmen, IQ testleri diğer değerlendirme araçlarına kıyasla yönetimsel başarıda hala iyi bir göstergedir. İş dünyasının zeka testlerini kullanması hususundaki gönülsüzlüğü şirketleri işe alınacak veya terfi ettirilecek adayların değerlendirilmesinde bu güçlü araçtan mahrum etmiştir."

IQ → Zenginlik

IQ, işyerinde başarıda iyi bir gösterge olduğuna göre gelir ve zenginlik ile de ilişkilidir. Kısacası, IQ'nuz ne kadar yüksekse daha yüksek bir gelir elde etmeniz, daha çok servet biriktirmeniz, daha iyi bir sosyal statü elde etmeniz, o kadar olasıdır.

Dünyanın kendi kendine zengin olan milyonerlerinin IQ'sunun 115 civarında olduğu tahmin ediliyor. Dünyanın kendi kendine zengin olan milyarderlerinin IQ'sunun ise 120 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Tablo, çeşitli yaşam deneyimlerinin IQ ile ilişkisi hakkındaki bazı şaşırtıcı gerçekleri gösterir:

 • IQ'nuz düşük ise işsiz kalma ihtimaliniz, yüksek IQ'ya sahip birinden 6 kat daha yüksektir.
 • IQ'nuz düşük ise evliliğinizin 5 yıl içinde boşanma ile sonuçlanması ihtimali, yüksek IQ'ya sahip birinden 3 kat daha yüksektir.
 • IQ'nuz düşük ise gayri meşru bir çocuğunuz olması ihtimali, yüksek IQ'ya sahip birinden 16 kat daha yüksektir.
 • IQ'nuz düşük ise hapse düşme ihtimaliniz, yüksek IQ'ya sahip birinden 19 kat daha yüksektir.
 • IQ'nuz düşük ise yoksulluk içinde yaşama ihtimaliniz yüksek IQ'ya sahip birinden 15 kat daha yüksektir.
 

Zeka hakkında ne biliyoruz

Zekanın birçok tanımı vardır.

 1. Amerikan Psikoloji Derneği zekayı şöyle tanımlamaktadır:

  • Bireyler karmaşık fikirlerin anlaşılmasında, farklı ortamlara uyum sağlamada, bir deneyimden edinilen kazanımlarda, farklı muhakeme çeşitlerinde, düşünerek engellerin aşılmasındaki yetilerinde birbirlerinden farklılıklar göstermektedir. Bu bireysel farklılıklar önemli olmakla birlikte her zaman bütünüyle tutarlı olamamaktadır: bireyin entellektüel performansı farklı durumlara, bulunduğu ortama ve yargılama kriterlerine göre değişiklik gösterecektir.

  • "Zeka" kavramları karmaşık bir fenomen setini açıklama ve organize etme çabalarıdır. Bazı alanlarda önemli ölçüde netlik sağlanmış olsa da bu gibi bir kavramsallaşma henüz önemli soruları cevaplayamamış ve evrensel kabul görmemiştir. Aslında, yirmidört ünlü kuramcıdan zekayı tanımlamaları istenmiş ve onlar da yirmi dört farklı tanım sunmuşlardır.

 2. Zekanın ikinci bir tanımı da 1994 yılında 52 zeka araştırmacısı tarafından imzalanan "Mainstream Science on Intelligence" adlı araştırmadan gelmektedir.

  Muhakeme, planlama, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirlerin bilincine varabilme, deneyimlerden öğrenme gibi birçok zihinsel yeteneği içermektedir. Bu, kitaptan öğrenme yeteneği, dar bir akademik beceri veya test çözebilme kabiliyeti demek değildir. Aksine, birşeylerin "farkına varma" "anlam kazanma" veya birşeyin "nedenini kestirme" şeklinde çevremizi algılayabildiğimiz daha geniş ve derin bir yeteneği yansıtmaktadır.

 

Mensa, yüksek IQ topluluğu

Zeka hakkında birçok söylenti ve yazılmış birçok yanlışlık ve yarı-gerçeklikler bulunmaktadır. Buna bir son vermek için, 1994 yılında önemli zeka araştırmacıları bir araya gelmişler ve zeka hakkında gerçek bilgileri yayınlamışlardır. Zeka ile ilgili bilimsel bilgiler hakkında aşağıdaki sonuçlara varmışlardır:

Zekanın Anlamı ve Ölçümü

 • Zeka; muhakeme, planlama, problem çözme, soyut düşünme, karmaşık fikirlerin bilincine varabilme, deneyimlerden öğrenme gibi birçok zihinsel yeteneği içermektedir. Bu, kitaptan öğrenme yeteneği, dar bir akademik beceri veya test çözebilme değildir. Aksine, birşeylerin "farkına varma", "anlam kazanma" veya birşeyin "nedenini kestirme" şeklinde çevremizi algılayabildiğimiz daha geniş ve derin bir yeteneği yansıtmaktadır.

 • Zeka ölçülebilirdir, ve zeka testleri zekayı iyi bir şekilde ölçerler. Zeka testlerinin hepsi (teknik açısından geçerli ve güvenilir) psikolojik testler ve değerlendirmeler arasındadır.

 • Farklı türde zeka testleri vardır ancak her biri aynı zekayı ölçmektedir. Bazıları sözcük veya sayıları kullanır ve belli bir kültürel bilgi gerektirirken, diğerleri bunların yerine şekil ve tasarımlar kullanıp sadece basit, evrensel kavramların bilgisini kullanmaktadır.

 • IQ süreci boyunca insanlar arasındaki fark, en düşükten en yükseğe, çan eğrisi ile temsil edilebilir. Çoğu insan, ortalamaya yakındır (100 IQ). Çok azı çok zeki ya da akılsızdır: Amerikalıların %3'ü 130 IQ üzerinde puan alırken aynı yüzde de 70 IQ'nun altında puan almıştır.

IQ Grup Farklılıkları

 • Irksal-etnik grup üyeleri her IQ seviyesinde bulunabilir. Farklı grupların çan eğrileri önemli derecede çakışmaktadır, ancak gruplar üyelerinin IQ çizgileri boyunca değişiklik göstermektedir. Bazı grupların çan eğrileri (Yahudiler ve Doğu Asyalılar) genel olarak Beyazların üstünde yer almaktadırlar. Diğer grupların (Siyahlar ve İspanyollar) Beyazların altında çıkmıştır.

 • Beyazların çan eğrisi aşağı yukarı 100 IQ civarında iken; Amerikalı Siyahların çan eğrisi aşağı yukarı 85 civarında çıkmış; ve İspanyolların çan eğrisi de Beyazlar ve Siyahlar arasında bir yerde çıkmıştır. Yahudiler ve Asyalıların çan eğrilerinin tam olarak 100 IQ üzerinde olmasının kanıtı ise daha az açıklayıcıdır.

IQ'nun Pratik Önemi

 • IQ, tüm diğer ölçülebilir insan özelliklerinden çok, birçok önemli eğitimsel, mesleki, ekonomik ve sosyal sonuçlar ile son derece ilişkilidir. Bireylerin refah ve performansı ile ilişkisi, hayattaki bazı alanlarda (eğitim, askeri eğitim) çok güçlüdür, diğer alanlarda (sosyal beceri) ılımlı ama sağlam, diğerlerinde ise (kanun-adalet) mütevazı ama istikrarlıdır. IQ testleri ölçümü ne olursa olsun, IQ'nun pratik ve sosyal açıdan önemi büyüktür.

 • Yüksek bir IQ hayatta bir avantajdır çünkü esasında tüm aktiviteler muhakeme ve karar verme gerektirir. Tabii ki, yüksek bir IQ, düşük bir IQ'ya göre hayatta daha fazla başarının ve daha az başarısızlığın garantisi değildir. Birçok istisna vardır, ancak toplumumuzda bazen başarı için, yüksek IQ insanlara ayrıcalık vermektedir.

 • Yaşam koşulları daha karmaşık (acayip, belirsiz, değişken, önceden bilinemez veya komplike) hale geldiğinde daha yüksek bir IQ'ya sahip olmak pratik avantajlar sağlar. Örneğin, son derece karmaşık veya değişken mesleklerde (üst düzey meslekler, yönetim) başarılı olabilmek için yüksek bir IQ gerekmektedir: az karmaşık olan mesleklerde de (el sanatları, büro işleri ve polislik) önemli ölçüde bir avantajdır; ancak rutin kararlar veya basit problem çözme gerektiren (beceri istemeyen iş) durumlarda daha az avantaj sağlamaktadır.

 • Zeka farklılıkları, okul eğitimi ve iş eğitiminde ve karmaşık mesleklerde performansı etkileyen tek faktör değildir, ancak zeka genellikle en önemli olanıdır.

 • Birçok meslekte başarılı performans elde edebilmek için belli kişilik özellikleri, özel yetenekler, kabiliyetler, deneyim ve benzerleri önemlidir, ancak genel zeka ile karşılaştırıldığında bunların görevlere ve koşullara uygulanabilirliği veya "aktarılabilirliği" daha kısıtlıdır.

Grup içi Farklılıkların Kaynağı ve İstikrarı

 • Birey zekası, ortamları ve genetik miraslarındaki farklılıklara göre değişiklik göstermektedir. Kalıtsallık ölçümleri 0.4 ile 0.8 (0'dan 1'e kadar olan skala) arasında değişmektedir; demek oluyor ki genetik, bireyler arasındaki IQ farklılıklarını oluşturan ortamdan daha büyük rol oynamaktadır.

 • Aynı aile bireylerinde de, hem genetik hem de ortamsal sebeplere bağlı olarak, zeka farklılıkları görülmektedir. Genetik olarak farklılık gösterirler çünkü biyolojik kardeşler her iki ebeveynin genlerini taşır ve ortalamada, genetik etkilerin sadece yarısını paylaşırlar. IQ'ları da değişiklik gösterebilir çünkü aynı aile içinde farklı ortamlar deneyimlemektedir.

 • IQ'nun genetik faktörlere yüksek oranda bağlantılı olması, onun çevreden etkilenmediği anlamına gelmez. Bireyler, sabit ve değişmez seviyede zeka ile doğmazlar. IQ lar çocukluk döneminde genellikle durgundur, ancak genellikle daha sonra çok az miktarda değişir.

 

Akıllı Kesir Teorisi ve Milletlerin Zenginliği

Mensa nedir?

Mensa, 1946 yılında İngiltere'de Avukat Roland Berrill ile Bilim adamı ve Avukat olan Dr. Lance Ware tarafından bulunmuştur. Avukat Roland Berrill ile Bilim adamı ve Avukat Dr. Lance Ware zeki insanlar topluluğu oluşturmak istiyorlardı ve üyelik için gereken tek şey yüksek IQ idi. Bu son derece zeki insan topluluğunu kurarken asıl amaç politik olmayan ve tüm ırk ve dinden insanlar için girişin serbest olmasıydı.

Mensa'nın hedefleri nelerdir?

Mensa'nın üç amacı vardır: insan zekasını insanlığın faydası için belirlemek, zekanın doğası, karakteristiği ve kullanımı konusunda araştırmaları desteklemek ve üyeleri için teşvik edici entellektüel ve sosyal fırsatlara önayak olmak.

Mensa'nın kaç üyesi vardır?

Bugün dünya çapında 100 ülkede 100.000 Mensa üyesi bulunmaktadır. IQ Elite online yüksek IQ topluluğunun da dünya çapında 2.5 milyon üyesi bulunmaktadır.

"Mensa" ne demektir?

"Mensa" sözcüğü Latincede "masa" anlamına gelmektedir. Bu da ırk, renk, mezhep, ulus, yaş, politika, eğitim ve sosyal geçmişin konu dışı olduğu 'yuvarlak masa' toplumu anlamına gelmektedir.

Mensa'ya girebilmem için neler gereklidir?

Mensa'ya üyeliği doğru şekilde yönetilip denetlenen onaylanmış bir zeka testinde genel nüfusun yüzde ikisinden fazla puan alan kişilere açıktır. Buradaki IQ gereksinimi, en yüksek %10 da olan bir IQ gerektiren IQ Elite online yüksek IQ topluluğundan daha yüksektir.

 

Eskenazi Yahudilerinin IQ'sunu değerlendirme

İçeriği burada bulabilirsiniz: http://lagriffedulion.f2s.com/sft.htm