Czy wiesz dlaczego nasi użytkownicy idealnie pasują do swoich partnerów?

Wierzę, że spotkałam tego jedynego - Kasia

Oto najlepsze podejście, aby znaleźć idealne dopasowanie. Stworzyliśmy zaawansowany i wydajny algorytm, na podstawie szeroko zakrojonych badań akademickich i naukowych w dziedzinie kompatybilności, aby mieć pewność, że spotkasz tu idealnego partnera!

Nasza unikalna recepta na sukces polega na połączeniu różnych istotnych czynników, które pozwalają przewidzieć powodzenie związku, tj osobowości, inteligencji emocjonalnej, stylu miłości, zainteresowań itp. wraz z rezultatem naszego testu IQ. Nasze "wyjątkowe dopasowania" są przygotowane specjalnie dla Ciebie, co znacznie zwiększa szansę na spotkanie kogoś wyjątkowego, kto ma wszystkie cechy, aby stać się "tym jednym".

Kasia (Barcelona) pisze: "Dwa tygodnie temu Damian mi się oświadczył. Nie przyjęłabym pierścionka, gdybym nie była pewna Damiana. Sądzę, że znalazłam "tego jedynego". Dziękuję IQ Elite!"

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o jej i Damiana historii.

Przepis na sukces

 1. Przede wszystkim osobowość jest istotnym czynnikiem dopasowania.

  Opierając się na hipotezie przyciągania się podobieństw, badania pokazują, że im więcej podobieństw między dwojgiem ludzi, tym bardziej się sobie podobają. Zwykle czujemy się bardziej komfortowo spotykając ludzi takich jak my. Podobni ludzie zgadzają się z naszymi przekonaniami na temat świata i siebie, co ułatwia bezkonfliktowe interakcje, zmniejsza ryzyko kłótni i nieporozumień (Dijkstra, Barelds, Groothof, Ronner & Nauta, 2012).

  Jednak, ogólnie rzecz biorąc, ludzie mają tendencję do niedoceniania znaczenia znalezienia partnera o podobnej osobowości. Pogląd, że przeciwieństwa się przyciągają jest stosunkowo popularną teorią romantyczną: ludzie często myślą, że osoby, które posiadają uzupełniające się cechy są bardzo atrakcyjne dla siebie nawzajem b>(Barelds and Dijkstra, 2007). Uważają, że szukanie kogoś o podobnych cechach postrzegane jest jako nudne.

  Teorie te mogą zmylić ludzi i oddalić ich od tego, czego naprawdę szukają w partnerze (Dijkstra & Barelds, 2008). Dlatego często zaczynamy związki z osobami o bardzo różniących się osobowości, niż nasze własne, zwiększając przez to nasze szanse na rozpad związku. Na przykład, badania w Holandii wykazały, iż prawie 40% rozwodów było spowodowanych rozbieżnością osobowości (De Graaf, 2006).

  Nasz Test osobowości Swiss 16PT bazuje na badaniach osobowości MBTI, opartech początkowo na pracy Carla Junga, a później rozszerzonych o Isabel Myers i Katharine Briggs. Według ich teorii, można zdefiniować osobowości według czterech różnych wymiarów:

  • Ekstrawersja (E) - Introwersja (I)
  • Poznanie (S) - Intuicyjność (N)
  • Myślenie (T) - Odczuwanie (F)
  • Osądzanie (J) - Obserwacja (P)

  W sumie jest 16 różnych typów osobowości. Z każdym z nich związane są mocne i słabe strony. Kiedy znasz swój typ osobowości, możesz wykorzystać mocne, a zmniejszać słabe strony. Ponadto, można użyć tego jako cennego źródła przy wyborze pasującego partnera.

  Kliknij tutaj, aby poznać swój typ osobowości oraz osoby najbardziej podobne do Ciebie.

 2. Monogamia koreluje z inteligencją. Zwykle osoby dobierają partnerów o podobnym IQ. - (Dijkstra, Barelds, Groothof, Ronner & Nauta, 2012).

  Test IQ na IQ Elite oparty został na pytaniach jednokrotnego wyboru, mających na celu określenie poziomu inteligencji. Nasz test nie zawiera wymiarów poznawczych, które są częścią szerszej definicji IQ, jak zdolności kinestetyczne czy muzyczne. Możesz podejść do testu w wersji krótszej lub dłuższej, która daje dokładniejszy wynik.

  • MV2G Sprint: 19 pytań, trwa zaledwie 10 minut. Oferuje szybkie oszacowanie inteligencji z imponującą niezawodnością.
  • MV2G Pro certified: 52 pytania, skoncentrowany na matematyczno-arytmetycznych, werbalno-logicznych i wizualno-przestrzennych zdolnościach. Test trwa 35 minut i zapewnia doskonałą niezawodność.

  Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o teście IQ.

 3. Dodatkowo, poziom ugodowości* często jest cytowany przez badania jako główny wskaźnik sukcesu w życiu prywatnym - (Barelds & Dijkstra, 2007; Botwin, Buss, & Shackelford, 1997)

  *Ugodowość to cecha osobowości, która sprawia, że ludzie są mili, sympatyczni, chętni do współpracy, ciepli oraz taktowni. (Źródło: Wikipedia)

  Jest to ściśle powiązane z EQ - ilorazem inteligencji emocjonalnej, który mierzy inteligencję emocjonalną (EI), która po raz pierwszy opisana została przez psychologa Reuven Bar-On w 2006 jako efektywne rozumienie siebie i innych, dobrych relacji z ludźmi oraz adaptację i radzenie sobie w otaczającym środowisku. Bar-On twierdzi, że inteligencja emocjonalna rozwija się w czasie i może zostać podniesiona na wyższy poziom poprzez ćwiczenia czy terapię.

  "EQ może znaczyć różnicę między miłością a nienawiścią, przemocą a jej brakiem, a także woljną a pokojem" Hein, (1996). EQ dla wszystkich.

  Test EQ na IQ Elite mierzy najważniejsze czynniki, które opisują Twoje EQ. W rzeczywistości na EQ składa się pięć komponentów:

  • Samoświadomość
  • Samozarządzanie
  • Automotywacja
  • Świadomość społeczna
  • Zarządzanie Relacjami

  W romantycznym związku, wysokie EQ obu partnerów jest silnie korelowane z dużą szansą na długi i szczęśliwy związek. Tak więc "prawdziwa bliskość emocjonalna wymaga dwóch delikatnych i świadomych ludzi, nie możesz jej stworzyć samodzielnie. Co możesz zrobić sam, to praca nad podniesieniem własnego EQ, dzięki czemu można zwiększyć swoje szanse na przyciągnięcie i utrzymanie zdrowego i szczęśliwego związku." Hein, (1996). EQ dla wszystkich.

  Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej i rozwiązać test EQ.

IQ + Osobowość + EQ

Dodatek EQ do pojęcia osobowości i inteligencji dopełnił obraz ludzkiej psychologii. Obecnie psychologowie wiedzą, że każda osoba ma osobowość, pewien poziom IQ oraz EQ.

Te trzy naukowe czynniki są filarem naszego przepisu na sukces. Stworzyliśmy bardzo dokładny, złożony algorytm dopasowań, który daje Ci najlepsze, "zszyte na miarę", naukowe dopasowanie, wybrane specjalnie dla Ciebie - kogoś, kogo zawsze szukałeś/-aś.

Obecnie ponad 5.000.000 użytkowników znajduje się na IQ Elite i ponad 550.000 okazało sobie zainteresowanie!

55%

11,123,438 użytkowników

Ponad 550,000 par zainteresowanych sobą

45%

Na IQ Elite od Twojego wyjątkowego dopasowania dzieli Cię jedno kliknięcie. Poznajcie się!

Ashley (London, U.K.) powiedziała: "System dopasowań działa świetnie i może pomóc Ci znaleźć kogoś bardziej pasującego do Ciebie niż się spodziewasz!"

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej o niej i jej historii z Maxem.