Test osobowości

test osobowości
Poznaj swój typ osobowości

Test osobowości na IQ Elite pozwoli Ci na poznanie swojego typu osobowości. Sprawdź, którym z 16 typów osobowości jesteś. Informacja ta może pomóc Ci sprostać różnym wyzwaniom, jakie pojawiają się w Twoim życiu.

 

Test osobowości na IQ Elite (Swiss 16 PT) oparty jest na badaniach dziełach Karola Gustawa Junga, których zawartość została dodatkowo rozwinięta przez Isabel Briggs-Myers i Katharine Myers. Według ich teorii, osobowość możemy zdefiniować według czterech wymiarów. Każdy wymiar posiada dwa ekstrema:

  •   Ekstrawersja (E) - Introwersja (I)
  •   Poznanie (S) - Intuicyjność (N)
  •   Myślenie (T) - Odczuwanie (F)
  •   Osądzanie (J) - Obserwacja (P)

Znając swój typ osobowości możesz przygotować się na życiowe wyzwania. Możesz nauczyć się jak zmieniać swoje zachowanie w sytuacjach, które wymagają bardziej odpowiedniego i skutecznego reagowania.

Kariera

Gdy już znasz swój typ osobowości, możesz łatwiej wybrać czym z powodzeniem możesz się zajmować, właściwy zawód oraz właściwego partnera.

Na przykład, powiedzmy, zakładasz własną firmę i szukasz partnerów. Jeśli wiesz, że jesteś bardzo społeczną osobą (ekstrawersja) i bardzo przedsiębiorczą (obserwacja), możesz zechcieć znaleźć współzałożyciela zorganizowanego (osądzanie), ale niekoniecznie ekstrawertycznego. W ten sposób wasze typy osobowości będą się uzupełniały.

Musisz być oczywiście świadomy, że uzupełniająca Cię, ale całkowicie odmienna osobowość może stawiać przed Tobą innego rodzaju wyzwania, gdyż odmienne typy osobowości będą miały problemy z komunikacją i zrozumieniem siebie nawzajem.

Wybór partnera i przyjaciół

Typy osobowości wskazują, które związki okażą się udane, a które nie. Faktem jest, że większość ludzi ma udane związki z osobami o podobnych typach osobowości... im bliższe podobieństwo, tym lepszy związek.

Skąd to wiadomo? Naukowcy zbadali dużą ilość zarówno udanych przyjaźni/związków jaki i tych nieudanych i porównali je z typami osobowości. Odkryli, że zazwyczaj osoby o podobnych typach osobowości tworzą udane i trwałe przyjaźnie/związki, podczas gdy przeciwne typy osobowości narażone są na liczne problemy.

Nie ma na to oczywistych dowodów, ale jest jasne, że przeciwstawne ekstrema ekstrawersja/introwersja oraz osądzanie/obserwacja mogą stworzyć satysfakcjonujące związki partnerskie. Dotyczy to tylko związków miłosnych, nie przyjacielskich, w których zasada, że ludzie pasują do siebie najlepiej, gdy mają taką samą osobowość, jest wciąż aktualna.

Wiemy co się dzieje, gdy dwaj introwertycy lub dwaj ekstrawertycy są razem: cisza lub chaos. Podobnie, gdy dwie osoby, które są zorganizowane lub dwie osoby, które lubią przygody są razem: nuda lub brak bezpieczeństwa. Wydaje się, że pary w składzie: introwertyk i ekstrawertyk lub osoba, która jest zorganizowana i osoba lubiąca przygody są bardziej udane.

Ale pamiętaj, sprawdza się to tylko w relacjach miłosnych. W przyjaźni i wśród współpracowników, im bliższe typy osobowości, tym lepsze relacje.

 

Uzyskaj więcej informacji i rozwiąż nasz test osobowości