Test osobowości Swiss 16 PT

Bazując na teorii osobowości, możemy określić ją czterema wymiarami. Każdy z nich posiada dwa ekstrema.
W odniesieniu do czterech wymiarów oznacza to:

 • Ekstrawersja (E) - Introwersja (I)
 • Poznanie (S) - Intuicyjność (N)
 • Myślenie (T) - Odczuwanie (F)
 • Osądzanie (J) - Obserwacja (P)

Czy chcesz poznać swoją osobowość? Rozwiąż nasz test!


Znane osoby i ich typy osobowości

Kliknij na osobę, aby zobaczyć pełny opis danego typu osobowości.

 • ENFJ

  Barack Obama

 • ENFP

  Walt Disney

 • ENTJ

  Bill Gates

 • ENTP

  Robert Downey Jr

 • ESFJ

  Jessica Alba

 • ESFP

  Leonardo DiCaprio

 • ESTJ

  Uma Thurman

 • ESTP

  Madonna

 • INFJ

  Al Pacino

 • INFP

  Johnny Depp

 • INTJ

  Mark Zuckerberg

 • INTP

  Albert Einstein

 • ISFJ

  Bruce Willis

 • ISFP

  Brad Pitt

 • ISTJ

  Natalie Portman

 • ISTP

  Tom Cruise

Zdjęcia pochodzą z wikipedia.org

 

Ekstrawersja (E) a Introwersja (I)

Wymiar "Ekstrawersja-Introwersja" określa na czym przede wszystkim się koncentrujesz: na wydarzeniach zewnętrznych, czy wewnętrznych.

Poznawanie (S) a Intuicja (N)

Wymiar "Poznanie-Intuicyjność" określa sposób, w jaki zbierasz informacje: w oparciu o istniejące w teraźniejszości fakty lub w oparciu o wzory, idee i szerszy obraz sytuacji.

Myślenie (T) a Odczuwanie (F)

Wymiar "Myślenie-Odczuwanie" określa sposób, w jaki podejmujesz decyzje: albo podejmujesz decyzje oparte głównie na logice i obiektywnej analizie lub w podejmowaniu decyzji opierasz się głównie na subiektywnej ocenie, wartości i uczuciach.

Osądzanie (J) a Obserwacja (P)

Wymiar "Osądzanie-Obserwacja" określa Twoją potrzebę pewności i końcowej oceny: wolisz pewność i szybkie kategoryzowanie spraw lub przygodę i pozostawianie kwestii otwartych.

 

Rozwijanie swoich zalet Twój typ osobowości związany jest z pewnymi mocnymi i słabymi stronami. Znając swój typ osobowości możesz wykorzystać poszczególne zalety i zmniejszyć znaczenie wad. Dodatkowo pomoże Ci też w wyborze partnera, kariery lub zadań, które najlepiej do Ciebie pasują.

Przewidywanie wyzwań

Znając swój typ osobowości możesz przygotować się na życiowe wyzwania. Możesz nauczyć się jak zmieniać swoje zachowanie w sytuacjach, które wymagają bardziej odpowiedniego i skutecznego reagowania. Przykładowo, jeśli jesteś typem "myślącej osoby" i w sytuacji wymagającej od Ciebie zadbania o przyjaciela, który stracił rodziców, powinieneś rozpoznać, że powinieneś bardziej okazać uczucia niż odwoływać się do logiki. Podobnie jeśli jesteś "uczuciową osobą" i sytuacja wymaga podjęcia decyzji finansowej, powinieneś wiedzieć, że musisz odwołać się do rozumu a nie polegać wyłącznie na intuicji.

Nigdy nie powinieneś wpadać w pułapkę usprawiedliwiania niewłaściwego zachowania swoim typem osobowości. Jeśli, przykładowo, jesteś bardziej introwertyczną, "myślącą osobą", powinieneś stawiać sobie jako wyzwania rozmowy z ludźmi a nie nieuprzejmie ignorować je. Jeśli jesteś ekstrawertykiem, powinieneś pozwolić innym mówić a nie dominować w rozmowie.

Wskazane jest też poznanie typu osobowości innych ludzi w celu zrozumienia ich mocnych i słabych stron. Na przykład, jeśli poznasz osobę o typie ESFJ, tak zwanego "opiekuna", możesz wywnioskować, że nie powinieneś odnosić się zbyt krytycznie w stosunku do tej osoby i komplementować ją częściej, niż normalnie.

Wybór zadań, kariery i partnera

Gdy już znasz swój typ osobowości, możesz łatwiej wybrać czym z powodzeniem możesz się zajmować, właściwy zawód oraz właściwego partnera.

Na przykład, powiedzmy, zakładasz własną firmę i szukasz współzałożycieli. Jeśli wiesz, że jesteś bardzo społeczną osobą (ekstrawersja) i bardzo przedsiębiorczą (obserwacja), możesz zechcieć znaleźć współzałożyciela zorganizowanego (osądzanie), ale niekoniecznie ekstrawertycznego. W ten sposób wasze typy osobowości będą się uzupełniały.

Musisz być oczywiście świadomy, że uzupełniająca Cię, ale całkowicie odmienna osobowość może stawiać przed Tobą innego rodzaju wyzwania, gdyż odmienne typy osobowości będą miały problemy z komunikacją i zrozumieniem siebie nawzajem.