Co to jest inteligencja seksualna?

Inteligencja seksualna
Wysoka inteligencja seksualna zapewni Wam radość z życia intymnego

Ostatnimi czasy bardzo dużo mówi się o różnych typach inteligencji. W obrębie IQ (Intelligence Quotient) wyróżnia się inteligencję werbalną, wizualną, matematyczną. Ponadto szeroko opisuje się inteligencję emocjonalną. Zapomina się natomiast o bardzo ważnej dla naszej jakości życia - inteligencji seksualnej.

 

 

 

Definicja

Inteligencja Seksualna (SQ) to nie, jak część osób twierdzi, znajomość Kamasutry i przećwiczenie jej z wieloma partnerami. Zacznijmy zatem od wyjaśnienia co to jest inteligencja:

Inteligencja to zdolność  rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności oraz radzenia sobie w nowych sytuacjach.

Można zatem odnieść tą definicję także do inteligencji seksualnej, która nie jest czymś wrodzonym, lecz zdolnością nabytą.

Inteligencja seksualna jest swego rodzaju połączeniem doświadczenia, wiedzy oraz intuicji.

Inteligencja seksualna jest ściśle związana z uznaniem własnej seksualności jako części osobowości, a jej poziom decyduje o stopniu zadowolenia z naszego życia erotycznego.

Jak zmierzyć poziom inteligencji seksualnej

Nie ma mierzalnej wartości określającej SQ. Nie można jej zatem wyrazić liczbowo i określić od jakiego poziomu jest wysoka czy niska. Przyjmuje się subiektywną miarę jaką jest stopień zadowolenia z życia seksualnego. Im więcej satysfakcji dostarcza życie intymne tym wyższy poziom inteligencji seksualnej.

Inteligencja seksualna a związki.

Myli się ten, który uważa, że im więcej partnerów tym wyższe SQ.

Osoby z wysoką inteligencją seksualną zazwyczaj tworzą stałe związki oraz prowadzą satysfakcjonujące życie seksualne z jednym partnerem.

Jest to związane  ze znajomością własnych potrzeb jak i zahamowań, umiejętnością proszenia partnera o to co nam sprawia przyjemność oraz spełniania potrzeb drugiej osoby. Otwarta komunikacja możliwa jest najczęściej jedynie w trałych związkach opartych na zaufaniu, co jeszcze bardziej podnosi poziom inteligencji seksualnej.

Gdzie tkwi inteligencja seksualna.

Warto wiedzieć, że w chwilach podniecenia to mózg jest najważniejszym organem. Nasze fantazje, emocje a także tożsamość seksualna tkwi właśnie w mózgu, gdzie przetwarzane są wszystkie bodźce. Łatwo zauważyć, że ten sam dotyk czy pieszczoty bywają różnie przez nas interpretowane.

W umyśle powstają także przeszkody, które nie pozwalają cieszyć się nam z naszej seksualności. Są to kompleksy związane z naszę fizycznością lub brakiem doświadczenia. Pamiętajmy – to tkwi przede wszystkim w naszej głowie, więc możemy nad tym pracować, a tym samym podnieść nasze SQ.

Trochę statystyk

Według badań dr Michaela Milbuma i Sheree Conrad, jedynie 20% populacji ma wysoką inteligencję seksualną.

W Stanach Zjednoczonych aż 68% mężczyzn i 60% kobiet będących w trwałych związkach prowadzi satysfakcjonujące życie seksualne.

Do podobnych wniosków doszedł prof. Zbigniew Lew-Starowicz w „Raporcie o seksualności Polaków 2005”. Według niego 2/3 Polaków żyjących w trwałych związkach, nie chce zmieniać partnera.

Inne badania pokazują, że jedynie 10% kobiet było zadowolonych z przygodnego seksu.

Osoby będące poza stałymi związkami uprawiają seks znacznie rzadziej niż te w trwałych związkach.

 

Zadbajmy zatem nie tylko o nasze IQ czy EQ, ale również o inteligencję seksualną, a praca nad tą sferą życia należy chyba do najprzyjemniejszych ;)