Naukowe testy

Test IQ MV2G

Test IQ (Intelligence Quotient) został opracowany przez naukowców i następnie poddany analizie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Heidelbergu.

Jest to test dynamiczny, dający ponad 1 mln unikalnych kombinacji pytań testowych.

Test mierzy następujące aspekty inteligencji:

 • Słowno - logiczny: Rozumienie podobieństw i przeciwieństw słów, analogie, relacje i argumenty.
 • Matematyczno - numeryczny: Rozumienie równań, wzorów i stosunków liczbowych.
 • Wzrokowo - przestrzenny: Rozumienie graficznych wzorów, analogie i wizualizacje.

Rozwiąż ten test ponownie

Test Inteligencji Emocjonalnej

Test EQ (Emotional Intelligence Quotient) został opracowany przez naukowców. Jest to dynamiczny test, dający ponad 100.000 unikalnych kombinacji pytań. Opiera się na koncepcji inteligencji emocjonalnej upowszechnionej przez Daniela Golemana

Test mierzy następujące aspekty inteligencji emocjonalnej:

 • Samoświadomość
 • Samozarządzanie
 • Automotywację
 • Świadomość społeczną
 • Zarządzanie relacjami

Rozwiąż ten test ponownie

Test osobowości Swiss 16 PT

Test osobowości opiera się na typach psychologicznych, które zostały wprowadzone przez Karola Gustawa Junga. Mierzy następujące aspekty:

 • Ekstrawersja a introwersja
 • Poznawanie zmysłowe a intuicja
 • Myślenie a odczuwanie
 • Osądzanie a obserwacja

Jest to test dynamiczny, dający ponad 100.000 unikalnych kombinacji pytań.

Rozwiąż ten test ponownie

Test miłości

Test miłości został oparty na typach sposobu kochania zaproponowanych przez John'a Lee i rozwiniętych przez Clyde'a i Susan Hendrick. Na podstawie badań stworzyli 6 różnych typów miłości:

 • Eros: Eros odnosi się do romantycznej miłości, która jest płomienna, intensywna i charakteryzuje się fizycznym pożądaniem.
 • Ludus: Ludus traktuje miłość jako grę i zabawę. Jest w niej dużo swawolnych związków, ale mało intymności i głębokich uczuć.
 • Mania: Taka miłość jest pełna zazdrości i jest bardzo intensywna. Występuje często u nastolatków.
 • Storge: Storge to miłość oparta na przyjaźni. Jest w niej dużo koleżeństwa i wspólnych wartości, ale niewiele fizycznej bliskości.
 • Pragma: Pragma odnosi się do miłości praktycznej i logicznej, w której ktoś aktywnie poszukuje partnerów o ustalonych cechach.
 • Agape: Agape to miłość altruistyczna, pełna oddania bez żądania niczego w zamian oraz poświęcenia siebie dla partnera.

Dowiedz się, którym typem miłości jesteś!

Rozwiąż ten test ponownie