Bezpłatny test na inteligencję (część 2)

Bezpłatny test na inteligencję
Jaki jest Twój iloraz inteligencji?

Portal IQ Elite oferuje wiele interesujących testów, między innymi, bezpłatny test na inteligencję wraz z darmowym wynikiem. Trwa on około 10 minut, ale dzięki odpowiednio przygotowanym pytaniom daje wiarygodny rezultat. Warto dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i swojej inteligencji.

 

 

 

 

Test na inteligencję

Obecne testy na inteligencję najczęściej dobrze ustalają poziom wykonania zdefiniowanych umiejętności kognitywnych. Do tych zdolności zaliczmy sprawność:

- językową,

- arytmetyczną,

- skojarzeniową,

- analityczną,

- przestrzenną.

Badanie ma charakter krótkich zadań z każdego obszaru, które są pomieszane w taki sposób, aby nie nużyć badanych osób. Testy pozwalają zmierzyć poziom zdolności w każdej dziedzinie sprawności osobno, zaś iloraz inteligencji jest obliczany jako ich wypadkowa.

Często test na inteligencję spotyka się z krytyką, albowiem stawia się zarzuty, iż mierzy on tylko to co osoba go tworząca uzna za inteligencję. Badania wykazały jednak, iż pomiary wykonywane różnymi metodami, przy pomocy różnych testów, dają bardzo podobne wyniki.

Obecnie najpopularniejszym testem na inteligencję dla dorosłych jest test WAIS-R.

Test na inteligencję WAIS-R

WAIS-R (Wechsler Adult Intelligence Scale) to test na inteligencję dla dorosłych, stworzony przez Davida Wechslera. Polska wersja tego testu składa się z 11 części badających stopień rozwoju poszczególnych umiejętności poznawczych. Pozwala on więc zdiagnozować nie tylko ogólny poziom inteligencji, ale również dostarcza informacji o słabych i mocnych stronach badanej osoby. Najlepsze rezultaty daje w ocenie inteligencji przeciętnej. Słabiej sprawdza się przy inteligencji znacznie poniżej lub powyżej przeciętnej. Test składa się z części słownej (werbalnej) oraz bezsłownej (wykonaniowej).

Testy na inteligencję online

Współcześnie testy na inteligencję są bardzo popularne w internecie. Jedne są lepszej, drugie gorszej jakości. Oficjalne testy IQ, które są na bieżąco kalibrowane dla badanej populacji, nie są publikowane, ponieważ ich poznanie, mogłoby wpłynąć na wyniki. Wymogiem wiarygodności testu na inteligencję jest stuprocentowa pewność, że dana osoba nie miała możliwości „przećwiczenia” takiego testu.

Co prawda IQ Elite nie dostarcza testu na inteligencję zatwierdzonego przez Mensę, jednakże oferuje test IQ wysokiej jakości, który daje bardzo przybliżony wynik. Został on opracowany przez naukowców i następnie poddany analizie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Heidelbergu.

Zapraszamy do rozwiązania bezpłatnego testu na inteligencję