Bezpłatny test IQ

Bezpłatny test IQ
Jakie jest Twoje IQ?

Portal IQ Elite oferuje wiele interesujących testów, między innymi, bezpłatny test IQ wraz z darmowym wynikiem. Trwa on około 10 minut, ale dzięki odpowiednio przygotowanym pytaniom daje wiarygodny wynik. Warto dowiedzieć się czegoś nowego o sobie i swojej inteligencji.

Co to jest inteligencja i jej iloraz?

Jest wiele definicji inteligencji. Najprościej ujmując, jest to zdolność rozwiązywania problemów (Piaget). Spearman  określił ją jako dostrzeganie zależności (edukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków (edukcja korelacji). Najczęściej jest jednak rozumiana jako sprawność umysłowa.

Iloraz inteligencji (IQ –intelligence quotient) jest to wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma charakter relatywny. IQ przedstawia się wzorem:

IQ = 100 + 

15(x - µ)
σ

gdzie

 x - wynik surowy uzyskany w teście przez konkretną osobę

 µ - wartość średnią wyników surowych w danej grupie wiekowej i

 σ - wartość odchylenia standardowego wyników surowych w danej grupie wiekowej.

Wynik surowy: suma punktów uzyskanych za wykonanie poszczególnych podtestów

 

Test IQ

Test IQ jest to test, który w założeniach mierzy poziom inteligencji. Rozkład wyników testu jest w przybliżeniu opisywany krzywą Gaussa (tzw. "krzywa dzwonowa").

Test jest tak konstruowany, aby średnia wyniku testu (kraj, grupa wiekowa) wynosiła 100 jednostek, natomiast średni rozrzut (σ) statystyczny wyników wynosił 15. Oznacza to, że wynik od 85 do 115 wskazuje na przeciętną inteligencję (ok. 68% wszystkich wyników w populacji); wynik >115 wskazuje na inteligencję wyższą niż przeciętna, zaś <85 na inteligencję niższą niż przeciętna.

Rodzaje mierzonej inteligencji

Jest wiele rodzajów inteligencji, m.in:

  • lingwistyczna (językowa)
  • matematyczna i logiczna
  • wizualna i przestrzenna 
  • muzyczna 
  • interpersonalna
  • kinestetyczna 
  • przyrodnicza 

Bezpłatny test na inteligencję na IQ Elite mierzy następujące rodzaje inteligencji:

- werbalno-logiczną

- matematyczno-numeryczną

- wzrokowo-przestrzenną.

Dlaczego bezpłatny test IQ cieszy się tak dużą popularnością?

Obecnie dostępnych jest w internecie wiele darmowych testów IQ. Niestety w większości przypadków tylko przystąpienie do testu jest bezpłane, ale za wynik trzeba już zapłacić. W przypadku testów na IQ Elite jest inaczej. Zarówno test jak i wynik jest za darmo. Wiele osób sądzi, że jeśli coś jest bezpłatne, oznacza gorszą jakość. IQ Elite oferuje również płatny, dłuższy test o większej dokładności, jednakże oba testy – długi oraz bezpłatny – zostały opracowane przez naukowców i następnie poddane analizie na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Heidelbergu, co gwarantuje ich wysoką jakość.

Zapraszamy do rozwiązania bezpłatnego testu IQ